In oktober 2020 ging er een nieuw Koplopersproject van start, waar ook wij als bedrijf aan hebben deelgenomen. Samen met 12 andere ondernemers zijn we aan de slag gegaan om nog duurzamer te ondernemen. Maandag 20 september van dit jaar was de afsluiting van het project. Duidelijk werd dat er al veel gebeurd is op het gebied van duurzaamheid en dat er ook nog mooie plannen liggen. 

 

Duurzamer ondernemen met het Koplopersproject

Tijdens het Koplopersproject kregen we kennis, tools en een netwerk om nog duurzamer te ondernemen. Een duurzame bedrijfsvoering is voor ons op te splitsen in 5 onderdelen, namelijk: proces, behoorlijk bestuur, people, planet en profit. We hebben een uitgebreide nul-meting voor ons bedrijf uitgevoerd en gekeken wat er goed ging en wat er nog verbeterd kon worden. De pijler People werd hoog gewaardeer, bij het element Planet lagen veel verbeterpunten.

Ook voor het koplopersprojectd zijn er al verduurzamingsacties ondernomen. Denk aan werken met Fairwear leveranciers, het pand verduurzamen en oude kleding recyclen.De kansen die uit de nulmeting naar voren kwamen hebben we vertaald naar concrete doelen in een nieuw opgesteld actieplan. In het actieplan hebben we de duurzame doelen doorgevoerd voor korte én lange termijn. De kortetermijndoelen hebben we reeds (deels) doorgevoerd.

 

Doelstellingen

  1. Duurzame/elektrische auto’s inzetten. Zodra een auto “afgeschreven” is vervangen we deze door een elektrische auto, zodat wij op den duur volledig duurzaam rijden.
  2. Milieustraat. Naast het feit dat we al, samen met een partner, de oude bedrijfskleding hergebruiken en recyclen, hebben we nu ook een volledige milieustraat ingericht. Hierin wordt alles gescheiden verwerkt.
  3. Hergebruik verpakkingsmateriaal. We zijn per direct begonnen met het nog meer hergebruiken van ‘oud’ karton. Hierbij worden nette dozen die we vanuit leveranciers ontvangen opnieuw ingezet bij het verpakken van kleding naar onze eindklanten. Ook proberen we zo min mogelijk kleding met plastic te verpakken en indien dit vanuit de eindklant alsnog gewenst is gebruiken we plastic verpakkingen die we vanuit de leveranciers hebben ontvangen.
  4. Duurzaam assortiment. Door een duurzame variant aan te bieden bij onze klanten, stimuleren we de vraag naar deze duurzame producten. Een continu gesprek welke we blijven voeren met onze leveranciers én onze klanten.

Deze doelstelling worden niet alleen op korte termijn ingezet, maar zijn focuspunten voor de komende jaren. Dit alles wordt vastgelegd in een jaarlijks MVO-jaarverslag.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten wat wij doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers.