Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een belangrijk onderdeel in ons bedrijfsbeleid. Wij zijn continu bezig met het aanscherpen van ons milieumanagementsysteem.

De aspecten People, Planet en Profit verliezen wij binnen ons beleid en werkzaamheden nooit uit het oog. Tevens vinden wij het belangrijk dat kleding die door onze leveranciers geleverd wordt op een duurzame en verantwoorde manier zijn geproduceerd. Wij eisen hierin openheid over de locatie waar de kleding geproduceerd is en over de arbeidsomstandigheden aldaar. Onze leveranciers kijken er op toe dat de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) worden nageleefd. Iedere werknemer van Zijlstra Beroepskleding neemt bij de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorg voor kwaliteit, veiligheid en milieu in acht.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen