Bedrijfsgegevens

Zijlstra Beroepskleding BV
De Wieken 14
8801 RA Franker
Telefoon: 0517-396100
E-mail: info@zijlstraberoepskleding.nl
KvK- nummer: 01087097
BTW-nummer: NL.8144.37.801.B01

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zijlstra Beroepskleding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Personeelsnummers
– Telefoonnummers
– E-mailadres
– IP-adres
– Kledingmaten
– Geslacht

 

Met welk doel verwerken wij deze gegevens

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je de mogelijkheid te bieden om een account te hebben
– Je de mogelijkheid te bieden bestellingen naar huisadressen te versturen
– Je de mogelijkheid te bieden om het bestellen van kleding in de juiste maat te vergemakkelijken.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben of wat wettelijk verplicht is. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dit doen we alleen wanneer dit noodzakelijk is als wij op persoonsgebied iets aangemeten moet krijgen bijvoorbeeld gehoorbescherming en wij dat uitbesteden aan derden. Zijlstra Beroepskleding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij sluiten dan ook een verwerkersovereenkomst af met deze derden.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Zijlstra Beroepskleding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jou gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@zijlstraberoepskleding.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zijlstra Beroepskleding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zijlstraberoepskleding.nl

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neemt u dan gerust contact op met Mariëlle Postma marielle@zijlstraberoepskleding.nl
U kunt ook een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Het kan voorkomen dat Zijlstra Beroepskleding haar privacyverklaring in de toekomst wijzigt.
Op onze website www.zijlstraberoepskleding.nl vind u steeds de meest actuele privacyverklaring.